ABOUT US

Norman Shum

It all begins in 1994 at a Crusade in Boksburg when Norman had a radical and supernatural encounter with the Holy Spirit that forever changed his life, his direction, his understanding and everything else you could imagine. Norman pursued his quest for total immersion in God and joined a Bible College immediately to fulfill his Spiritual thirst.

The call came soon after and a part time evangelical ministry was born and Norman started to move amongst those in need across a broad spectrum of people from various walks of life, in doing so has accumulated experience in ministering to those who have been afflicted by various issues like drug addiction, alcohol abuse, prison, poverty as well as successful wealthy businessmen with broken lives, professionally educated leaders who have suffered emotional abuse brokenness and rejection.

The time needed to meet needs was limited due to his role and responsibility in his full time occupation as an executive director of a public company.

God was busy with Norman and after a series of visions, dreams and encounters with the Lord over a long period of time 17 years in Christ, God inspired Norman to pursue his call and he approached his Pastor and was released through a confirmation prophetic word.

This happened in late 2010 so Norman and his wife Thelma have moved to Cape Town where this work will be started.

Thelma Shum

Ek het groot geword in 'n gesin waarin Godsdiens altyd 'n baie groot rol in ons lewe gespeel het en albei my ouers het seker gemaak dat 'n vaste fondament gegrond in die Bybel in my lewe vasgelê word. My ouers bedien voltyds 'n gemeente in Potchefstroom.

My eerste ervaring van "bekering", het plaasgevind toe ek 12 jaar oud was met die opening van 'n groot kerk in Pretoria. Tydens die sang-en aanbiddingsdiens het ek mense om my sien sing met hulle hande in die lug, besig om God te loof en prys. Ek het besef dat dit meer as 'n intelektuele bewustheid van God gaan verg om my in die hemel te kry! Hulle het iets gehad wat ek ook wou hê…..en kort daarna het ek my hart vir die Here gegee.

In my 16de jaar, een Sondag oggend in die kerk het ek 'n roeping na n voltydse bediening ontvang. Daar was 'n baie sterk oortuiging in my hart en 'n wete dat dit die rigting was wat my lewe en toekoms sou inslaan, en daardie wete en begeerte het net sterker gegroei tot ek die dag matriek geskryf het en toe voltyds vir 4 jaar lank by die AGS Jeugdepartement in Johannesburg se Bybelskool aangesluit het vir opleiding en voorbereiding. Deel van die voorbereiding was die jaar wat ons deur S.A. en Namibie getoer het, om letterlik elke week van die jaar in 'n ander dorp of gemeente mense geestelik te bedien. Ek was ook 'n jaar Jeugwerkster in Vryburg en nog 'n jaar in Standerton gemeente.

Ek het ook die voorreg gehad om 7 jaar lank deel te wees van 'n baie unieke gemeente waar my kennis van Christenskap fenominaal gegroei het. Ek het later deel geword van die leierskap in die gemeente en my verantwoordelikhede het onder andere behels dat ek deel van die aanbiddingspan (worship team) was, ek was ook leier van n Tuistegroep (homecell) en moes daarom van tyd tot tyd die nagmaalsdiens waarneem. Hierbenewens het ek ook aandklas gegee in ons Bybelskool.

Ongelukkig op die vroeë ouderdom was daar nog bitter baie in die lewe vir my om te leer. Al was my gees wedergebore, was daar drastiese vernuwing opsielsvlak nodig. Ek weet vandag met oortuiging dat dit gedurende hierdie woestyntye in my lewe was dat ek 'n totale omkeer ervaar het, 'n ware bekering op elke vlak van my menswees: gees, siel en liggaam. My oë het oopgegaan en ek het in diepe nederigheid, gestroop van trots en met dankbaarheid besef en ervaar hoe diep en hoog en wyd God se liefde, genade en vergifnis strek vir die wat hulle in opregte berou na Hom keer!

Net soos met die Verlore Seun is God se seën oorvloedig in ons lewe as ons die keuse maak om ons Vader te volg. Ek het oorvloed op elke gebied van my lewe begin ervaar…'n Ring vir my vinger; letterlik, in die gewaad van my man Norman, 'n geroepe man van God met karakter en integriteit, wat God op my pad gestuur het. Dit op sigself is n uitsonderlike getuienis! Daar was skoene vir my voete, 'n nuwe kleed en die spreekwoordelike vetgemaakte kalf! Dan is daar die drie woelwaters in ons gesin wat my voltyds besig hou en wat ons soveel vreugde verskaf en ons hart se punt is. Ons glo Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê, maar dit gaan ten nouste gepaard met 'n toegewyde lewe van oorgawe aan God.

Vir 'n paar jaar lank was ek deel van "Woman of Destiny": 'n merkwaardige groep vroue wat hoofsaaklik op gemeenskapswerk en voorbidding gefokus het. Ek het baie waardevolle ondervinding deur die blootstelling opgedoen en het elke oomblik daarvan geniet.

Dit alles het aanleiding gegee tot die Nuwejaarsaand 2009 toe ek en my man, ons in gebed afgesonder het om God se wil vir ons lewe en vir die nuwe jaar te soek en ons inderdaad Sy stem gehoor het: dat dit tyd was om die sakewereld te verlaat en saam ons roeping te gaan uitleef. Ek het dadelik vrede ervaar oor ons besluit en in die jaar wat gevolg het, het ek my voorberei vir ons nuwe lewe in die bediening wat sou volg. Die roeping wat ek op 16 reeds omtvang het en wat nou eers na soveel jaar in vervulling gaan. Dit was ook in daardie jaar dat ek een aand in gebed, die Here gevra het presies wat dit was wat ek in hierdie lewe vir Hom moet doen. Die antwoord was kort, kragtig: "Om mense heel te maak". Ek is vasbeslote en doelgerig om presies dit te doen, tesame met enige ander opdragte wat die Here vir my het, met die tyd wat ek hier op aarde gegun mag word.

Ons is waardig geag om Sy Ambasadeurs te word. Mag ons dit deur Sy genade en deur gebed waardig bly!